Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Ν.Ε. Καστοριάς στις 19-7-2017