Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Ν.Ε. Καστοριάς στις 1-9-2017