Πρόσκληση σε κοπή πίτας Ν.Ε. ΤΕΕ Καστοριάς – Κυριακή 15/2/2015