Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΔΜ