Πρόσκληση σε γενική συνέλευση ΠΣΔΜΗ τμηματος Δυτικής Μακεδονίας