Πρόσκληση σε επαναληπτική Ειδική Συνεδρίαση Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΔΜ