Πρόσκληση σε ενημερωτική εκδήλωση «Ανάπτυξη Πρότυπου Λέβητα Πυρόλυσης Καυσoξύλων» – Αίθουσα ΤΕΕ/ΤΔΜ, Τρίτη 21/7/2015, 17.00


- Πρόσκληση

Δελτίο τύπου

Πρόγραμμα

Αφισα