Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ για ανακήρυξη υποψηφίων στις εκλογές της 3_11_2019