Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΔΜ