Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση Αντιπροσωπείας για εκλογή Προεδρείου Αντιπροσωπείας, μελών και Προεδρείου Διοικούσας Επιτροπής