ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Αντικατάσταση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά λόγω ανάφλεξης συσσωρευτών»

image_pdfimage_print

Η συνημμένη πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για το έργο «Αντικατάσταση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά λόγω ανάφλεξης συσσωρευτών», συνολικού προϋπολογισμού: 72.000,00€ με τα απαραίτητα τεύχη, δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση