Πρόσκληση για την παροχή επιστημονικής, τεχνικής υπηρεσίας : «Σύνταξη φακέλου για το έργο Διαμόρφωση των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου συμπεριλαμβανομένου των εσωτερικών οδών και πεζοδρόμων της Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας στη ΖΕΠ Κοζάνης»

image_pdfimage_print

Δημοσιεύεται η κλειστή Πρόσκληση με αρ.πρωτ. 735/03-10-2023 για τη συμμετοχή σε διαδικασία με απευθείας ανάθεση για την παροχή επιστημονικής, τεχνικής υπηρεσίας με τίτλο «Σύνταξη φακέλου για το έργο Διαμόρφωση των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου συμπεριλαμβανομένου των εσωτερικών οδών και πεζοδρόμων της Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας στη ΖΕΠ Κοζάνης»

Η Πρόσκληση αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 23PROC013524271.

Συνημμένα:

23PROC013524271_Πρόσκληση.pdf

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση