Πρόσκληση για την Απευθείας Ανάθεση του έργου: «Διαγράμμιση οδοστρώματος τμημάτων Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Κοζάνης»

image_pdfimage_print

Δημοσιεύεται η πρόσκληση για τη συμμετοχή στην απευθείας ανάθεση του έργου: «Διαγράμμιση οδοστρώματος τμημάτων Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Κοζάνης»,

Προϋπολογισμού μελέτης: 74.396,33 € με Φ.Π.Α, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/16.

 

 

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση