Πρόσκληση για την απευθείας ανάθεση της μελέτης: « Αποκατάσταση και βελτίωση τμήματος του δικτύου ομβρίων υδάτων της πόλης της Φλώρινας λόγω βλαβών που προκλήθηκαν από σεισμική δόνηση τον Ιανουάριο του 2022»

image_pdfimage_print

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προτίθεται να προχωρήσει σε ανάθεση της μελέτης: «Αποκατάσταση και βελτίωση τμήματος του δικτύου ομβρίων υδάτων της πόλης της Φλώρινας λόγω βλαβών που προκλήθηκαν από σεισμική δόνηση τον Ιανουάριο του 2022» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο προϋπολογισμός της εν λόγω ανάθεσης θα ανέλθει στο ποσό των 36.560,16€ με Φ.Π.Α και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Μ. (Ταμειακά Υπόλοιπα Παρελθόντων Ετών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το 2022) όπου υπάρχει δέσμευση πίστωσης με Α.Π. 192827/5-12-2022 (ΑΔΑ:9Β5Ω7ΛΨ-2ΓΕ).

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση