Πρόσκληση για την Απευθείας Ανάθεση για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με σκοπό την υποστήριξη της επιβλέπουσας υπηρεσίας στην υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση δομήματος Αρχοντικού Μανούση – Δούκα Τζάτζα» (1ο υποέργο) της πράξης «Αποκατάσταση του Αρχοντικού Μανούση Δούκα – Τζάτζα στην Σιάτιστα»

image_pdfimage_print

Σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/16 δημοσιεύεται η πρόσκληση  για τη συμμετοχή στην απευθείας ανάθεση για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με σκοπό την υποστήριξη της επιβλέπουσας υπηρεσίας στην υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση δομήματος Αρχοντικού Μανούση – Δούκα Τζάτζα» (1ο υποέργο) της πράξης «Αποκατάσταση του Αρχοντικού Μανούση Δούκα –  Τζάτζα στην Σιάτιστα», προϋπολογισμού: 20.400,00 € με Φ.Π.Α.

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση