Πρόσκληση για την 3η τακτική συνεδρίαση Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΔΜ