Πρόσκληση για την 2η τακτική συνεδρίαση Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΔΜ (Δευτέρα 3/4/2017, ώρα 18.00)