Πρόσκληση για την 1η τακτική συνεδρίαση Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΔΜ