Πρόσκληση για τεχνικό ασφαλείας στην Π.Ε. Καστοριάς