Πρόσκληση για απευθείας ανάθεση μελέτης «Μελέτη Δασικής Οδοποιίας και Αναδάσωσης για το Αρδευτικό Δίκτυο Παρορίου»

image_pdfimage_print

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 118 και 120 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δημοσιεύεται πρόσκληση για την απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης:
«Μελέτη Δασικής Οδοποιίας και Αναδάσωσης για το Αρδευτικό Δίκτυο Παρορίου», Προϋπολογισμού # 5.145,67 € # με το Φ.Π.Α. CPV: 79421200-3.

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση