Πρόσκληση για απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή στεγάστρων εισόδων των δυο κτιρίων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας».

image_pdfimage_print

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 118 και 120 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δημοσιεύεται πρόσκληση για την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου:
«Συντήρηση και επισκευή στεγάστρων εισόδων των δυο κτιρίων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας», Προϋπολογισμού # 4.420,00 € # με το Φ.Π.Α. CPV: 45260000-7.

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση