ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

image_pdfimage_print

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 118 και 120 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δημοσιεύεται η πρόσκληση για την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Στέγης Σταθμού Μηχανημάτων Π.Ε. Φλώρινας», Προϋπολογισμού # 30.000,00 € # με το Φ.Π.Α.

CPV: 45261900-3.

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση