Πρόσκληση εκδήλωσης καταρχήν ενδιαφέροντος για συμμετοχή μηχανικών στην 3η Biennale Aστικής και Aρχιτεκτονικής Αποκατάστασης στην Κοζάνη