ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ

image_pdfimage_print

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου
μηχανικών, μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας συγκεκριμένων
ειδικοτήτων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: “TACTICAL TOURISM -
Targeted ACTIons for the preservation, rehabilitation and promotion of
historical, Cultural and naturAL assets encouraging TOURISM, in the GR-AL
cross-border area”, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα: Interreg IPA
Cross-border Cooperation Programme “Greece-Albania 2014-2020, Εδαφική
Συνεργασία Ελλάδα – Αλβανία” (85% Ευρωπαϊκή Ένωση, 15% Εθνική
Συμμετοχή). Ενάριθμος ΠΔΕ έργου: 2018ΕΠ50560014, Κωδικός ΟΠΣ: 5031782

 

Αναλυτικά η πρόσκληση εδώ.

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση