Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδοχών παροχής γενικών υπηρεσιών για την εκτέλεση κατεδαφίσεων αυθαίρετων κατασκευών.

image_pdfimage_print

Καλούνται οι ενδιαφερόμενες ιδιωτικές επιχειρήσεις / φυσικά πρόσωπα τα οποία πληρούν τις κατά νόμο προϋποθέσεις για την κατεδάφιση κτιρίων / κατασκευών και τη συλλογή και μεταφορά αποβλήτων κατεδάφισης που επιθυμούν την ανάληψη δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάζεις του Ν.4412/16, για την εκτέλεση κατεδαφίσεων αυθαίρετων κατασκευών, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Γενικής Δ/σης Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής & Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας για το έτος 2023, να υποβάλλουν σχετική αίτηση στα Γραφεία της Δ/νσης Περ/ντος & Χωρ. Σχεδιασμού Ηπείρου στο 5ο χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης, Τ.Κ. 45 444 Ιωάννινα, ή στα Γραφεία της Δ/νσης Περ/ντος & Χωρ. Σχεδιασμού Δυτ. Μακεδονίας στη ΖΕΠ Κοζάνης Τ.Κ. 50 100 Κοζάνη μέχρι τις 30-10-2023.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση