ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την εκτέλεση του έργου : «Κοπή – Καθαρισμός βλάστησης ερεισμάτων και νησίδων σε τμήμα του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας συντήρησης της Δ.Τ.Υ.Π.Ε. Κοζάνης»

image_pdfimage_print
Επισυνάπτεται η Πρόσκληση Απευθείας Ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου ««Κοπή – Καθαρισμός βλάστησης ερεισμάτων και νησίδων σε τμήμα του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας συντήρησης της Δ.Τ.Υ.Π.Ε. Κοζάνης» , με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το οποίο Δ/νουσα Υπηρεσία θα είναι το Τμήμα Εκτέλεσης Έργων Δομών και Περιβάλλοντος ,της Δ.Τ.Υ/ΠΕ Κοζάνης.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 69.641,00 €συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση