Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση του έργου : «Ηλεκτροφωτισμός κόμβου εισόδου Κρανιδίων Δ. Σερβίων»

image_pdfimage_print

Δημοσιεύεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος , με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, βάσει του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την εκτέλεση του έργου : «Ηλεκτροφωτισμός κόμβου εισόδου Κρανιδίων Δ. Σερβίων»,

 

Προϋπολογισμός : 34.700,00 € με το ΦΠΑ

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση