Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκτέλεση του έργου: «Επενδύσεις τοιχίου αντιστήριξης Ε.Ο Κοζάνης- Ιωαννίνων στην είσοδο του οικισμού Πενταλόφου (Πιλοτική παρέμβαση)»

image_pdfimage_print
Επισυνάπτεται η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκτέλεση του έργου «Επενδύσεις τοιχίου αντιστήριξης Ε.Ο Κοζάνης- Ιωαννίνων στην είσοδο του οικισμού Πενταλόφου (Πιλοτική παρέμβαση)» ,με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το οποίο Δ/νουσα Υπηρεσία θα είναι το Τμήμα Εκτέλεσης Έργων Δομών και Περιβάλλοντος, της Δ.Τ.Υ/Π.Δ.Μ.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 87.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση