Επανάληψη δημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

image_pdfimage_print

 

Επισυνάπτεται εκ νέου η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το οποίο Δ/νουσα Υπηρεσία θα είναι το Τμήμα Εκτέλεσης Έργων Δομών και Περιβάλλοντος ,της Δ.Τ.Υ/Π.Δ.Μ.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 74.400,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

 

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση