Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΛΤΕΡΙΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ (ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ)»

image_pdfimage_print
Επισυνάπτεται η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΛΤΕΡΙΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ (ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ)» ,με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το οποίο Δ/νουσα Υπηρεσία θα είναι το Τμήμα Εκτέλεσης Έργων Δομών και Περιβάλλοντος, της Δ.Τ.Υ/Π.Δ.Μ.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 88.000,00 €συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση