Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων Γρεβενών»

image_pdfimage_print

Δημοσιεύεται η συνημμένη πρόσκληση με αριθμό πρωτ. Δ.Τ.Υ. 159165/29-09-2023 σύμφωνα με την παρ. 3(γ) του άρθρου 120 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 άρθρο 142 του Ν. 4782/2021, που αφορά στην απευθείας ανάθεση του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων Γρεβενών», συνολικής προεκτιμώμενης αξίας 60.000,00€ + 14.400,00€ (Φ.Π.Α. 24%) = 74.400,00€.

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση