Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μηχανικών, μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

image_pdfimage_print

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου  μηχανικών, μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας συγκεκριμένων ειδικοτήτων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: TACTICALTOURISMTargeted ACTIons for the preservation, rehabilitation and promotion of historical, Cultural and naturAL assets encouraging TOURISM, in the GR-AL cross-border area”, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα: Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “Greece-Albania 2014-2020, Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα – Αλβανία”

Συνημμένη η πρόσκληση, Α.Δ.Α: 96ΛΟ46Ψ842-30Ξ

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση