Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή διπλ. μηχανικών στις Μόνιμες Επιτροπές του ΤΕΕ/ΤΔΜ την περίοδο 2020-2024

image_pdfimage_print

Οι Μόνιμες Επιτροπές του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του Τ.Ε.Ε. είναι όργανα με εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα για θέματα που παραπέμπονται σ’ αυτές. Παράλληλα, αποστολή τους είναι να παρακολουθούν τις εξελίξεις στον τομέα δραστηριότητας που κάθε μία αναφέρεται, να ενημερώνουν τη Διοικούσα Επιτροπή και να προετοιμάζουν τις απόψεις του Τμήματος για θέματα που αναφύονται. Σύμφωνα με το Νόμο ο αριθμός και το αντικείμενο των Μόνιμων Επιτροπών καθορίζεται από την Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος, μετά από εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής ενώ η σύσταση και συγκρότηση των Επιτροπών γίνεται στη συνέχεια με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. Για την περίοδο 2020-2024 σχηματίζονται 8 Μ.Ε. με τα παρακάτω αντικείμενα εργασίας:

MΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 2020-2024

1. Μ.Ε. Eνεργειακών Εξελίξεων
2. Μ.Ε. Περιβάλλοντος και φυσικών πόρων
3. Μ.Ε. Ανάπτυξης και μεταβατικού σχεδιασμού
4. Μ.Ε Έρευνας τεχνολογίας καινοτομίας και πανεπιστημιακής διασύνδεσης
5. Μ.Ε. Αστικής Ανάπτυξης και Δομημένου Περιβάλλοντος
6. Μ.Ε. Υποδομών κατασκευών και παραγωγικών διαδικασιών
7. Μ.Ε. Πολιτισμού και Τουρισμού
8. Μ.Ε. Νέων μηχανικών και επαγγελματικών θεμάτων

- Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
- Περιεχόμενο Μόνιμων Επιτροπών ΤΕΕ/ΤΔΜ περιόδου 2020-2024
- Κανονισμός λειτουργίας Μ.Ε. ΤΕΕ και Π.Τ. ΤΕΕ

 

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση