Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή Διπλ. Μηχανικών σε Ομάδα Εργασίας «Διερεύνηση δυνατότητας υλοποίησης τηλεθέρμανσης στην πόλη των Γρεβενών με αξιοποίηση της τοπικής βιομάζας και άλλων στερεών καυσίμων»


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή Διπλ. Μηχανικών σε Ομάδα Εργασίας «Διερεύνηση δυνατότητας υλοποίησης τηλεθέρμανσης στην πόλη των Γρεβενών με αξιοποίηση της τοπικής βιομάζας και άλλων στερεών καυσίμων» ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 3/6/2015