Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό Εισηγητών του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΤΕΕ/ΤΔΜ (έως 29/10)


Η Πρόσκληση εδώ

Η αίτηση εδώ

Το Νομοθετικό Διάταγμα για τη συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων εδώ