ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Διαδικτυακού Συνεδρίου για την Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020, στο πλαίσιο του έργου BIOPROSPECT

image_pdfimage_print

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του έργου BIOPROSPECT – «Conservation and sustainable capitalization of biodiversity in forested areas» που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας «Βαλκάνια – Μεσόγειος 2014-2020», υλοποιεί το τελικό Διαδικτυακό Συνέδριό του, την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 και έχει την τιμή να σας προσκαλέσει σε αυτό.

Τα δασικά οικοσυστήματα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο διαθέτουν υψηλό απόθεμα φυσικού κεφαλαίου ενώ μέσω της δομής και των λειτουργιών τους, παρέχουν πληθώρα προμηθευτικών, ρυθμιστικών και πολιτιστικών οικοσυστημικών υπηρεσιών. Ωστόσο, παράλληλα είναι αδήριτη ανάγκη η ανάσχεση της απώλειας και η προστασία όλων των επιπέδων της βιοποικιλότητας (γενετική, ειδών, οικοσυστημάτων) που στηρίζουν την παροχή των δασικών οικοσυστημικών υπηρεσιών.

Η αναγκαιότητα αυτή έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά και αντικατοπτρίζεται σε μια σειρά πολιτικών, πρωτοβουλιών και στρατηγικών, τόσο σε Ευρωπαϊκό (Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030), όσο και σε Διεθνές επίπεδο (όραμα για το 2050 στο πλαίσιο της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα-ΣΒΠ), όπου τονίζεται η ανάγκη για την προστασία αλλά και η ενίσχυση των ωφελειών για όλους από τη βιοποικιλότητα και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο του έργου BIOPROSPECT διερευνήθηκε και τεκμηριώθηκε η οικονομική αξία και βιώσιμη κεφαλαιοποίηση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών των δασικών οικοσυστημάτων σε 5 χώρες της Βαλκανικής – Μεσογείου, και αναπτύχθηκαν προσεγγίσεις & εργαλεία για την αειφόρο διαχείριση, ανάπτυξη και προστασία των περιοχών.

Στο Διαδικτυακό Συνέδριο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του προγράμματος BIOPROSPECT, οι τρέχουσες εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, ενώ τέλος θα ακολουθήσει μια συζήτηση για τις προοπτικές αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του προγράμματος αλλά και γενικότερα της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής.

Για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε τις εργασίες του Συνεδρίου θα πρέπει να κάνετε εγγραφή στον σύνδεσμο αυτό: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_PCYqe_xHTEiSB1BKjoHI5w

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα και θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Η πρόσκληση και το πρόγραμμα του συνεδρίου επισυνάπτονται.

 

Εκ μέρους του έργου BIOPROSPECT

Γιώργος Μαλλίνης, Επικεφαλής BIOPROSPECT, Αναπληρωτής Καθηγητής (ΔΠΘ)

Ιωάννης Κυρίτσης, Καθηγητής (ΑΠΘ)

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση