Πρόσκληση ΑΝΚΟ

image_pdfimage_print

Η ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.   Α.Ο.Τ.Α., ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020»  στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στην Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και εδαφικής Συνοχής» CLLD/LEADER, με τίτλο «Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών»,

Προσκαλεί

τους Μελετητές – Γραφεία συμβούλων της Δυτικής Μακεδονίας, την Παρασκευή 24/9/2021 και ώρα 11:00 πμ , στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιοχή ΖΕΠ, Αμφιθέατρο “Κων/νος Καραμανλής”),  σε  ενημερωτική εκδήλωση.

Στην εκδήλωση θα αναλυθούν από τα στελέχη του ΕΦ, οι προϋποθέσεις – δυνατότητες επενδυτικών ευκαιριών για τους δυνητικούς δικαιούχους από την Πρόσκληση, ο οδηγός εφαρμογής και τα Παραρτήματα, ενώ  θα δοθούν και οι απαιτούμενες διευκρινήσεις για την ορθή υποβολή των αιτήσεων στήριξης από τους συμβούλους.

Η Πρόσκληση του Προγράμματος με τα Παραρτήματά της έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: www.ankoleader.gr και έχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στο ΠΣΚΕ 10/11/2021.

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση