Πρόσκληση 1ης Τακτικής Συνεδρίασης Αντιπροσωπείας (2016) ΤΕΕ/ΤΔΜ και ειδικής συνεδρίασης για εκλογή Αντιπροέδρου Αντιπροσωπείας και Γ.Γραμματέα Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ