Πρόσκληση 19ης συνεδρίασης Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΔΜ