Προσφορά Εργασίας


Από κατασκευαστική εταιρεία ιδιωτικών έργων με έδρα το Ν.Αττικής, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός δεκαετούς εμπειρίας σε βιομηχανικά κτήρια, για την κάλυψη θέσης εργοταξιάρχη στην βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Απαραίτητη πολύ καλή γνώση autocad και microsoft office. Βιογραφικά στο e-mail dlkscv@gmail.com, με ένδειξη στο θέμα: XANTHCIV3″