Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνική Χημικών Διεργασιών με έμφαση στην Αέρια Ρύπανση και στις Πειραματικές Μεθόδους»