Προκήρυξη για την εισαγωγή 21 υποψήφιων διδακτόρων στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ

image_pdfimage_print

Την προκήρυξη προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών για 21 υποψήφιους/ες, το οποίο οδηγεί στη λήψη διδακτορικού διπλώματος, αποφάσισε το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ, στους τέσσερις Τομείς του Τμήματος:

1. Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών
2. Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος
3. Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής
4. Τομέας Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων.

Στο Π.Μ.Σ.-Δ.Δ. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών μπορούν να εισαχθούν ως υποψήφιοι διδάκτορες κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης που είναι διπλωματούχοι μηχανικοί ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και πτυχιούχοι άλλων Πανεπιστημιακών Ανωτάτων Σχολών της ημεδαπής και αλλοδαπής (4ετούς ή 5ετούς φοίτησης), υπό την προϋπόθεση συνάφειας του γνωστικού αντικειμένου των προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών τους σπουδών με την επιστημονική – ερευνητική περιοχή του Π.Μ .Σ.-Δ.Δ. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

Επίσης, μετά από αιτιολογημένη απόφαση τηςΓ.Σ.Ε Σ., μπορούν να εισαχθούν ως υποψήφιοι διδάκτορες απόφοιτοι τμημάτων ή σχολών πενταετούς διάρκειας σπουδών, οι οποίοι έχουν διακριθεί στις σπουδές τους στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι 28 Νοεμβρίου.

Μάθε περισσότερα ΕΔΩ

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση