Προγράμματα Επιμόρφωσης – Αυτοχρηματοδοτούμενα σεμινάρια ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ


Όλα τα αυτοχρηματοδοτούμενα σεμινάρια του ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ στην Αθήνα-Θεσσαλονίκη το αμέσως προσεχές διάστημα ΕΔΩ