ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19

image_pdfimage_print

Ανακοινώθηκε επισήμως από το υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων το περιεχόμενο του Προγράμματος Στήριξης Επιστημόνων & Ελεύθερων Επαγγελματιών, που πλήττονται από τον Covid-19.

Αφορά:

Επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες με βάση τον κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ) και συγκεκριμένα σε:

 • δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές
 • μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων
 • οικονομολόγους/λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως
 • εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων
 • ιατρούς όλων των ειδικοτήτων
 • ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου

 

Διάρκεια Προγράμματος

Εκατό (100) ώρες με την μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.

 Εκπαιδευτικό Επίδομα

Το επίδομα του ωφελούμενου της δράσης ανέρχεται σε 6,00 ευρώ/ώρα κατάρτισης και συνολικά στο ποσό των 600€ για το σύνολο των 100 διδακτικών ωρών τηλεκατάρτισης. Το εκπαιδευτικό επίδομα καταβάλλεται τμηματικά σε δύο δόσεις ως ακολούθως: α) Με την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης του ωφελούμενου, η οποία συνιστά την είσοδό του στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης, καταβάλεται προκαταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος, ύψους 400€, με την οποία δύναται  ο δικαιούχος να διευκολυνθεί στην τυχόν προμήθεια απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την υλοποίηση του προγράμματος τηλεκατάρτισης, β) Με την ολοκλήρωση του προγράμματος τηλεκατάρτισης, δηλαδή με τη συμπλήρωση των 100 διδακτικών ωρών, καταβάλλεται το υπόλοιπο του εκπαιδευτικού επιδόματος, ύψους 200€.

 

Διαδικασία υποβολής Αίτησης Συμμετοχής

 Η εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α (αρχίζει την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει την Πέμπτη 16 Απριλίου και ώρα 23:59.)

Να υποβάλει ο ενδιαφερόμενος μόνος του  την Αίτησή στο στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr) και να αποστείλει στον εκπαιδευτικό οργανισμό που θα επιλέξει  το προτυποποιημένο email, προκειμένου στην συνέχεια ο οργανισμός να ενεργοποιήσει την επιταγή Κατάρτισης σύμφωνα με τα οριζόμενα της εγκυκλίου.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β (αρχίζει από Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει την Δευτέρα 20 Απριλίου 2020 και ώρα 15:00)

Nα εξουσιοδοτήσει, έναν  εκπαιδευτικό οργανισμό μέσω τυποποιημένης εξουσιοδότησης,  προκειμένου ο οργανισμός :

α) Να συμπληρώσει στο περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr),με τη χρήση των κωδικών taxisnet που ο ίδιος ο οργανισμός διαθέτει ως επιχείρηση, τα ακόλουθα στοιχεία του ωφελούμενου:

 1. Το ΑΦΜ του ωφελουμένου, το επώνυμο, το όνομα και το κύριο ΚΑΔ που είναι ήδη ενταγμένος.
 2. Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN, Τράπεζας), στον οποίο και θα καταβληθεί το εκπαιδευτικό επίδομα.
 3. Τα στοιχεία επικοινωνίας του και να συμπληρώσει υποχρεωτικά το e-mail του.
 4. Να υποβάλλει το αντικείμενο κατάρτισης που ο ωφελούμενος επιθυμεί μεταξύ των δέκα προτεινόμενων αντικειμένων.
 5. Να διαφυλάξει το αποδεικτικό υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της.
 6. Να χρησιμοποιήσει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ) προκειμένου να προβεί απευθείας στην ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης.

 

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.φ/ο αστυνομικής ταυτότητας 2.από την προσωποποιημένη πληροφόρηση του taxis τους ΚΑΔ 3.φ/ο του τραπεζικού λογαριασμού όπου ο ωφελούμενος πρέπει να είναι πρώτο όνομα

 

Ως ΤΕΕ/ΤΔΜ θεωρούμε χρέος μας να ενημερώσουμε τα μέλη μας και να συντονίσουμε την εν λόγω διαδικασία. Σε αυτά τα πλαίσια οι ενδιαφερόμενοι που το επιθυμούν μπορούν να στείλουν email  στο tee_koz@tee.gr , δίνοντας τα στοιχέια τους, όπως  Όνοματεπώνυμο, ΑΜ ΤΕΕ, Τηλέφωνο Επικοινωνίας, Email, και Περιφερειακή Ενότητα στην οποία δραστηριοποιούνται και να λάβουν επιπλεόν πληροφορίες και καθοδήγηση για την ένταξη τους στο πρόγραμμα, από εκπρόσωπο του τμήματος.

Διευκρινίζεται ότι η παραπάνω διαδικασία δεν είναι υποχρεωτική και γίνεται για την εξυπηρέτηση όσων μελών μας το επιθυμούν.

 

 

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

Ο Πρόεδρος

Κιάνας Μεν. Στέργιος

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση