Πριμ 10 εκατ. ευρώ για ενεργειακά αποδοτικά κτήρια-Το πρόγραμμα του ΚΑΠΕ

image_pdfimage_print

Τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος με τίτλο: «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ενεργειακή Αποδοτικότητα» (Programme GR – Energy), με διαχειριστή το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), με το ποσό των 10 εκατ. ευρώ ενέκρινε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης.

Στόχος του προγράμματος, είναι η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος μέσω της υλοποίησης επενδύσεων σε ενεργειακά αποδοτικά κτίρια στην Ελλάδα.

Εκ των 10 εκατ. ευρώ, τα 7,5 προέρχονται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Χ.Μ. – ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021 και τα 2,5 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση, η συγχρηματοδότηση καλύπτει τη χρονική περίοδο επιλεξιμότητας των δαπανών από την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding) έως την καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης προγραμμάτων του ΧΜ ΕΟΧ 2014- 2021, ήτοι από την 1η Νοεμβρίου 2017 έως την 31η Δεκεμβρίου 2024 και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου προγράμματος.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανά κατηγορία επιλέξιμων δαπανών έχει ως εξής:

  1. Κόστος διαχείρισης του προγράμματος, ύψους 1 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί στο 10% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού συγχρηματοδότησης.
  2. Πληρωμές που αφορούν την υλοποίηση πράξεων με στόχο την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης (Improved energy efficiency), ύψους 9 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί στο 90% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού συγχρηματοδότησης.

Σημειώνεται ότι ο διαχειριστής του προγράμματος θα πρέπει να μεριμνά ώστε οι φορείς υλοποίησης:

  • να διατηρούν στην κυριότητα τους κτίρια που αγοράστηκαν, κατασκευάστηκαν, ανακαινίστηκαν ή ανακατασκευάστηκαν στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου έργου του προγράμματος για περίοδο κατ’ ελάχιστον 5 ετών μετά την ολοκλήρωση του έργου και ότι συνεχίζουν να χρησιμοποιούν αυτά τα κτίρια προς όφελος των στόχων των έργου για την ίδια περίοδο
  • να έχουν ασφαλίσει καταλλήλως κτίρια που αγοράστηκαν, κατασκευάστηκαν, ανακαινίστηκαν ή ανακατασκευάστηκαν στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου έργου του προγράμματος για ζημιές και απώλειες, όπως από φωτιά, κλοπή και άλλα κανονικά ασφαλιζόμενα περιστατικά, τόσο κατά την υλοποίηση του έργου όσο και για τουλάχιστον 5 έτη μετά την ολοκλήρωση του
  • να διαθέτουν τους κατάλληλους πόρους για τη συντήρηση κτιρίων που αγοράστηκαν, κατασκευάστηκαν, ανακαινίστηκαν ή ανακατασκευάστηκαν στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου έργου του προγράμματος για τουλάχιστον 5 έτη μετά την ολοκλήρωση του έργου
Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση