Πρακτικά 1ης τακτικής συνεδρίασης (2015) αντιπροσωπείας (17-2-2015)