ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ Α” 75/30-03-2020) Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις

image_pdfimage_print

Στο ΦΕΚ περιλαμβάνονται πολλά άρθρα που αφορούν τον τεχνικό κόσμο. Ενδεικτικά:

1. Παράταση:
- ισχύς των οικοδομικών αδειών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 6 του από 8.7.1993 προεδρικού διατάγματος (Δ’ 795),
-μεταφοράς δηλωσεων από τον ν. 4014/2011 (Α΄ 209) στον ν. 4178/2013 (Α΄ 174) ή εξόφλησης του παραβόλου έως την 31η Δεκεμβρίου 2013
- στην πληρωμή του παραβόλου, να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών του ν. 4495/2017 (Α΄ 167)
- προθεσμίες αναθεώρησης οικοδομικής άδειας της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4495/2017
- διάστημα ισχύος των προεγκρίσεων οικοδομικών αδειών της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4495/2017, των οικοδομικών αδειών της παρ. 2 του ιδίου άρθρου και των εγκρίσεων εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας

2.Έκπτωση 25% για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων

3. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)

4. Μέτρα στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοτελώς απασχολούμενων και ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων

5. Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

6. Μέτρα στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοτελώς απασχολούμενων και ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων

TO ΦΕΚ αναλυτικά ΕΔΩ

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση