Πράξη ανακήρυξης υποψηφίων Περιφερειακού τμήματος ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας για τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2019