Πράξη Ανακήρυξης Υποψηφίων Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας (Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.), για τις εκλογές του Τ.Ε.Ε. 2024.

image_pdfimage_print

Επισυνάπτεται Ακριβές Απόσπασμα Πρακτικών της 1ης Ειδικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματός μας, που αφορά στην Πράξη σύμφωνα με την οποία ανακηρύχθηκαν οι υποψήφιοι αιρετών Οργάνων [Αντιπροσωπείας και Πειθαρχικού Συμβουλίου] του Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε./ Τ.Δ.Μ.), για τις επικείμενες εκλογές του Τ.Ε.Ε. στις 19 Μαΐου 2024.

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση