Πράξεις ανακήρυξης Προεδρείου Αντιπροσωπείας και Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΔΜ


- Πράξη ανακήρυξης Προεδρείου και μελών Διοικούσας Επιτροπής
- Πράξη ανακήρυξης Προεδρείου Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΔΜ